موسیقی پاپ، دهه هفتاد، فرهاد مهراد، محمد نوری

نسل اول خوانندگان پاپ بعد از انقلاب

پروژه‌ی شمشادهای جوان و پرستوهای مهاجر

ماجرای احیای موسیقی پاپ بعد از انقلاب (بخش نخست)